Ez a weboldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.


Alap-Alsószentiváni Református Egyházközség

Lelkipásztor: Nagy Richárd
Cím:7011 Alap, Béke u. 10.
Telefon:(25) 220 061
Isteni tiszteletek rendje:
 Alsószentiván: vasárnap 8 óra
 Alap: vasárnap 10 óra

Egyéb alkalmainkról a templomkertben elhelyezett hirdetõtáblán olvashatnak.

Története:

A ma itt élõ reformátusok õsei a XIX. században jöttek a szomszéd falvakból. Az elsõ írásos emlék az egyházközség létezésérõl egy 1854-beli jegyzõkönyv, amelyik „az Alapi egyesült Református és Evangélikus vallású felekezetbeliek” gyülekezetérõl beszél.

Templomuk 1872–73-ban épült torony nélkül zsindelytetõvel.

1893-tól az egyházközséget már „az Alap- Alsószentiváni Evangélikus és Református Társleányegyház”-ként emlegetik, amely tanító-káplánt kért ez évben, hogy a lelkészi szolgálatokat – mint a Cecei Egyházközség fíliájában – végezhesse közöttük.

1901-ben a templom elé torony épült, benne elhelyezték az 1872-ben szerzett 30 kg-os harangjukat, és a – hidaskürti Nagy Sándor alsószentiváni földbirtokos által adományozott – két új harangot (250 és 25 kg).

Az egyházközség 1902-ben anyaegyházi rangot kapott.

Az I. világháború idején a két kisharangot rekvirálták.

1928-ban a templom hátsó falát újjá kellett építeni, a következõ évben pedig bevezették a villanyt.


A templom a II. világháború alatt megsérült, de helyreállították, majd 1968–71 között renoválták, és 1992-ben tornysisak-újítás és belsõ felújítás történt.

Az egyházközség 1952-ig a Tolnai Egyházmegyéhez tartozott, ekkor a Vértesaljai Egyházmegyéhez csatolták.

A templom észak-déli tengelyben épült, a déli homlokzat elõtti 18 méter magas, háromszintes tornyával. A 7x14 méteres belsejének sík, vakolt mennyezete van és a torony felõl kis fakarzat épült, a szószék falazott, az úrasztala vörösmárványból készült. A templomban 180 ülõhely van.


A toronyban három harang lakik. A 250 kg-osat Thúry János öntötte 1901-ben Budapesten, a 156 és 72 kg-osokat a Budapesti Harangmûvek készítette, a nagyobbikat 1922-ben, a kisebbet 1927-ben. Az 1922-ben készült harang felirata: „Isten dicsõségére öntette az alapi és alsószentiváni református gyülekezet 1922.” A kisebbik új harang felírata: „Öntette Kisari Lajos, szüleinek Kisari Pálnak és Galambos Katalinnak, valamint az orosz hadifogságban elhalt testvérének, Kisari Jánosnak emlékére, Alap1927.”

(forrás: Váradi József: Dunamellék református templomai, 2. rész, 1994.)

Bagdánné Dörögdy Zsuzsanna presbiter

Az Alap-Alsószentiváni Református Egyházközség lelkészei:

1893-1903helyettesek szolgáltak
1903-1915Kúthy Géza
1919-1932Dávid Lajos
1932-1958Kõmûves Viktor
1958-1982Balla Sándor
1982-1988Jakab Erika
1988-1990Kovács József
1990-1997Hegedûsné Erdõdi Judit
1997-2001Vladár István
2001-2003Hõs Csaba
2003-2004Eisenbacher Péter
2004-2007Gottfried Richárd
2007-2014Szabó Julianna
2014-Nagy Richárd

 

Linkek:

http://parokia.hu - Parókia Portál – gyülekezeti hírek, elmélkedésaek

http://reformatus.hu – a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlpja

http://csillag.reformatus.hu – a Csillagpont országos református ifjúsági találkozó honlapja

http://csillagpont.blogspot.com – a Csillagpont blogja

http://reflap.hu – a Magyarországi Református Egyház hivatalos hetilapja

Alap Község Önkormányzata.