Ez a weboldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.


Római Katolikus Egyházközség

Cím:7011 Alap Dózsa György út 1/a
Plébános:Mészáros János
Telefon:06-20-935-5570
 06-30-219-6812
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Lelkipásztori kisegítõ:
 Kanyóné Somogyi Tünde Tel: 06-30-219-6814
Hittantanár:Kanyóné Somogyi Tünde Tel: 06-30-219-6814
Sekrestyés:Földi Zoltánné (Judit)

Plébániai ügyintézés:

Cím:7000 Sárbogárd József Attila út 18.
Ügyintézés:H-P: 8:30-12:00
Irodavezető:Kék Istvánné (Márta)
Telefonszám:06-30-219-6816

Egyházközségünk történetének fõbb eseményei:

1824-ig Vajta, 1860-ig Sárszentmiklós filiája, majd önálló plébánia.

Anyakönyvek: 1860-tól

Historia Domus: 1864-tõl

Adminisztrátorok és plébánosok:
 Reitmann Vencel 1860–,
 Kolonics Károly 1894–,
 Bertoun Ferenc Ágoston 1895–,
 Aczél Lajos 1897–,
 Látics György 1898–,
 Kekk Ernõ 1908–,
 Szabó Gyula 1909–,
 Jády László 1930–,
 Lantos István 1934–,
 Kovács Jenõ 1943–,
 Sebestyén Imre 1967–,
 Kispál György 1986–,
 Mészáros János 2000-tõl

 • Templomunk 1860-65 között épült. Szentelése: 1865. nov. 5. Szent Imre tiszteletére

 • 1946 telén készült el az iskola épülete (a fiatalabbak már tûzoltó szertárként ismerik) 1848. jún. 18-ig mûködött egyházi iskola községünkben

 • 1947. Jan. 26. Orgona szentelése hangverseny keretében, Vadas Gábor pécsi orgonamûvész közremûködésével

 • 1949. ádventjének IV. vasárnapjára lett kész a templomfestés

 • „Leszkovszky György festõmûvész, a képzõmûvészeti fõiskola ny. tanárának tervezetét Nagy Lajos székesfehérvári festõmester vállalta kivitelezésre, a plasztikus díszítményeket Strausz Pál festõmûvész festette, a vonalazásokat Szigeti … [ker. név hiányzik] budapesti festõmester. A szentélyfreskót maga a tervezõ mûvész, Leszkovszky professzor úr festette. Nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy a mennyezet liturgikus jelképei testvérbátyám Kovács Géza (alsószentiváni plébános) elgondolásai és elrendezése.” – írja Kovács Jenõ plébános

 • 1951. Június 16. Shvoy Lajos megyéspüspök konszekrálja az újonnan elkészült oltárt (mely alá Szt. Szimpliciusz és Szt. Koronatusz vértanúk ereklyéit helyezte), s újraszenteli a templomot. Meghagyja továbbá, hogy a templom szentelésének évfordulóját a június 16-át követõ vasárnapon kell tartani

 • 1954. Jan. 26-án megérkeztek a stációs képek, melyek Orbán Antal szobrászmûvész munkái

 • 1956. elkészültek a gyóntatószékek

 • Júl. 4-én megérkezett a Siracusa-i könnyezõ Szûzanya dombormûvének másolata, de hivatalosan szept. 8-án helyezték a templomba, püspöki szentmise keretében. Különös értéke, hogy XII. Piusz pápa áldotta meg. [Az eredeti szobor 1953. aug. 29-szept. 1-ig könnyezett, így ezeken a napokon imádságra gyûlünk össze minden évben]

 • 1958. Máj. 15. keresztelõkút felállítása [1955-ben rendelték meg az áldoztató-ráccsal együtt] „Molnár György dunaföldvári kõfaragó mester alkotása. Leszkovszki György formailag, Kovács Géza plébános pedig gondolati egység tekintetében nyújtott igen értékes dolgot.” [Kovács Jenõ plébánosunk megjegyzi, noha nem egészen a mesteren múlott, de nagyon lassan készült el. Õ maga és két nõvér 5 héten át minden nap ment földvárra dolgozni, mint csiszolómunkás, mire végre elkészült.]

 • 1959. Jún. 6. Elkészült a Mária oltár

 • Jún. 10. Elkészült a keresztelõ kút freskója – Leszkovszky György munkája

 • Aug. 30. Shvoy Lajos püspök úr konszekrálja a Mária oltárt, s méltatja a templom folyamatos gazdagodását

 • 1960. Jún. 19. [Nagy esemény egyházközségünkben, melyrõl több, akkori lap is beszámolt.] Egyházközségünk fennállásának 100. évfordulója és Farkasdi András pappá szentelése saját falujában Shvoy Lajos megyéspüspök által

 • 1963. Máj. 22. Elkészült az orgona elektromos fujtatója [emiatt kis átépítést végeztek a kóruson]

 • Sebestyén Imre atya szolgálata alatt elkészült a plébánia épülete [1977.], illetve új sekrestye épült és hittanteremmel is bõvült templomunk

 • Kispál György plébános folytatta elõdje megkezdett munkáját, s Cser Károly csepeli mérnök tervei alapján, a statikai vizsgálatok elvégzése után megkezdõdött a templom felújítása. [Elbontásra került a szószék, az ajtóknál levõ szélfogók, dobogó készült a szentélybe, kisebb lett az áldoztató-rács, lambéria került a falra, mely alatt szellõzik, s sajnos le kellett szedni a gyönyörû festett mennyezetet, mert életveszélyessé vált, s helyére egyedi fa mennyezet került. Új szembemisézõ oltár, ambó (felolvasó állvány), papi székek, húsvétigyertya-tartó, ill. Tabernákulum (szentségház) teszi méltóbbá a szentélyt. A régi, korhadó toronysisak helyett, új, vörösréz lemezzel borított süveg készült.] 1992. nov. 8. Az 5 évig tartó felújító munkálatok végeztével dr. Takács Nándor megyéspüspök úr megáldja templomunkat

Összeállította: Kanyóné Somogyi Tünde, a Historia Domus alapján.

[Historia Domus: latin kifejezés, mely „ház történet”-et jelent. Az Egyházközség életét, jelentõsebb eseményeit rögzíti írások és képek formájában.]

Alap Község Önkormányzata.