Ez a weboldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.


Hírek

Itt találhatja Alap Község legfrissebb híreit.

Sok szeretettel várunk Mindenkit az egészségnapra!

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben foglalt tartalommal többek között Az Alapi kaszálórétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI2003) Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítését végzi 2013-2014-ben.

A fenntartási tervek 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal történő elkészítésének egyik feltétele az érintett területek érdekeltjeivel történő kapcsolattartás, majd az így nyert tapasztalatok és javaslatok beépítése a tervezési folyamatba.

Emellett szándékunk az is, hogy a Natura 2000 területeken gazdálkodók jobban megismerhessék a Natura 2000 hálózat kijelölésének és fenntartásának céljait, valamint az ezzel járó támogatási lehetőségeket, és ezk tudatában integrálni tudják a gazdálkodásba a természetvédelmi szempontokat is.


A Natura 2000 fenntartási terv tervezete az alábbi holnapon található meg:

http://dinpi.hu/keszulo-fenntartasi-tervek

Alapi kaszálórétek Natura 2000 terület (HUDI20003)

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Ezúton szeretnénk meghívni a 2014. évi Alapi Vadásznapra!

Idén is hagyományosan színes és izgalmas programokkal várjuk Kedves Vendégeinket.

Találkozzunk újra augusztusban a Kazsoki-tanyán, az Alapi Vadászháznál!

Tájékoztató!

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint „a termelő, illetve a földhasználó köteles az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.”

 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 14/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ingatlantulajdonos (bérlő, használó) köteles mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartására, gyommentesítésére, a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesésére.

 Fentiek betartása érdekében felszólítom, hogy az érintett ingatlanokon a gyomnövények irtásáról, a gyomfertőzés megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodjon!

 Felhívom figyelmüket, hogy a védekezési tevékenység elvégzését ellenőriztetni fogom, s amennyiben a gyomnövények irtásáról nem gondoskodik a védekezést határozatban rendelem el, és 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő mértékű eljárási bírságot szabok ki.

 Tájékoztatom, hivatkozott Törvény szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki előírt kötelezettségét a kötelezés ellenére elmulasztja, a kiszabható növényvédelmi bírság legmagasabb összege tizenötmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint, mely bírság ismételten is kiszabható.

 Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Alap Község Önkormányzata. Hostgator coupon